Håndtering af misbrug

Rusmidler på Teglgårdslund

Rusmidler findes på Teglgårdslund – i sær hash – det er et vilkår vi må forholde os til i hverdagen – og det gør vi.

De unge der indskrives på Teglgårdslund har for en dels vedkommende hash som en markant del af deres problematik. Det kan være i større eller mindre omfang, men for de fleste der har det som en udfordring, er det af en størrelse, der har afgørende negativ indvirkning på deres udvikling på flere fronter.

Rusmidler er ikke accepteret på Teglgårdslund, men da det, som ovenfor nævnt, for nogens vedkommende er en del af deres problemetik må vi anerkende det og arbejde med det. Det gør vi i det daglige ved at italesætte de ”følgeudfordringer” det giver for den enkelte at han/hun vælger at ryge hash. Det kan være:

  • At det spænder ben for uddannelse/arbejde
  • At det har en negativ indvirkning på ens fysiske udvikling
  • At det forhindrer en i at indgå i bæredygtige positive relationer
  • At det er sundhedsskadeligt
  • At det i det hele taget kan stå i vejen for ens drømme og fremtidsudsigter
  • Etc.

I erkendelse af at italesættelse ikke alene gør forskellen og at der i de fleste tilfælde er behov for en mere målrettet behandlingsindsats, samt at Teglgårdslund ikke er en behandlingsinstitution, har vi valgt at indgå et formaliseret samarbejde med en partner på området der har stor ekspertise med vores målgruppe.

Vi har derfor i marts 2014 indgået samarbejde med Alfa-Fredensborg, der er en behandlingsinstitution, der tilbyder såvel døgn som dagbehandling. Alfa er beliggende kun ca. 10 km fra Teglgårdslund og gør det derfor nemt i det daglige i forhold til at følge eksempelvis deres dagsbehandling.

Såfremt en ung, ved indskrivning på Teglgårdslund, har et så massivt hashmisbrug at egentlig afrusning er nødvendigt, vil det også kunne lade sig gøre via et indledende døgnbehandlingsforløb på Alfa. Igen gør den korte afstand, at vi vil kunne starte det socialpædagogiske arbejde med den unge op, allerede mens han/hun er på Alfa. Her vil det også være muligt at starte op med vores job/uddannelseskonsulent, således at der foreligger en bæredygtig plan for den unge, når behandlingsforløbet afsluttes, så overgangen til ”virkeligheden” besværliggøres mindst muligt.

Da ikke to unge er ens – ej heller når vi taler misbrug – vil det være muligt at sammensætte et individuelt behandlingsforløb tilpasset den enkelte ung.

Da der ikke så sjældent, ses en sammenhæng mellem en ungs misbrug og en diagnose – for eksempel ADHD, er der også, sideløbende med den egentlige misbrugsbehandling, mulighed for behandling for dette, hvilket sker i tæt samarbejde med Alfa´s egen psykiater.

Hvordan:

Når det konstateres at en ung har et misbrug indkalder Teglgårdslund til netværksmøde, hvor de forskellige interessenter i den unges liv deltager. Det er naturligvis anbringende kommune, skole/arbejde, psykolog, forældre mv. Her motiveres den unge til at gå i behandling, hvorefter det følges op med et besøg på Alfa, hvor den unge ser stedet og taler med personalet.

Herefter screener Alfa den unges misbrug og fremsender forslag til behandling. Så snart det er godkendt af anbringende kommune går behandlingen i gang. Det foregår i tæt samarbejde mellem behandlerne og personalet på Teglgårdslund, således at vi er klædt bedst muligt på, til at følge op på behandlingen i det daglige, hvis der er tale om dagsbehandling.

Udover egentlig behandling indeholder samarbejdsaftalen med Alfa også aftale om supervision og undervisning af personalet på Teglgårdslund. Ikke så vi er behandlere, men at vi er klædt tilstrækkeligt på til at løse de udfordringer der opstår i det daglige og i kølvandet på den enkelte ungs behandling.

Alfa er opført på tilbudsportalen.