Stillinger på Teglgårdslund

Se vores stillings opslag på Jobindex her 

 

Eller læs den her

 

Teglgårdslund Ungdomsboliger søger Pædagog

Teglgårdslund Ungdomsboliger

Teglgårdslund Ungdomsboliger søger tilkaldevikar/timeansat med mulighed for fast ansættelse.

Teglgårdslund Ungdomsboliger er en socialpædagogisk døgninstitution, der er beliggende i Hillerød, tæt på stationen. Målgruppen er unge mellem 15-26 år, der er anbragt pga. sociale eller/og lettere psykiatriske problemstillinger.

Det kan eksempelvis være ADHD, ASF, indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd mv. eller/og problemer begrundet i forældrenes forhold.

Der indskrives ikke unge med udadreagerende adfærd, samt unge der har begået personfarlig kriminalitet. Teglgårdslund er godkendt til 13 unge og pt. har vi fuld belægning.

Vi søger en pædagog der kan indgå i et team på 4 faste pædagoger, hvis primære opgaver er at være kontaktpædagog for 2-3 unge og indgå i et fast vagtskema med døgnvagter. Som tilkaldevikar/timeansat vil du få døgnvagter ved ferie, sygdom og andre pludselig opståede situationer, hvor det faste personale skal aflastes. Ligeledes vil du få kontaktpersonopgaver med nogle af de unge, der bor i vore lejligheder ude i byen.

Derudover vil der være faste personalemøder, supervision og mange andre forefaldende opgaver, som du skal deltage i efter behov.

Da vi som tidligere nævnt, pt. har fuld belægning, vil der, på længere sigt, være mulighed for fast ansættelse.

Teglgårdslunds pædagogik og værdigrundlag tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik. Den anerkendende tilgang handler om at se på det, der virker, og bygge videre på det. Når man maler fremtidsbilleder gælder det om at vise, hvad man ønsker sig i stedet for det, man gerne vil undgå.

På Teglgårdslund arbejder vi ikke bare anerkendende, men også efter nutidens pædagogiske principper, hvor det vigtigste er, at beboerne har en tryg og udviklende hverdag

Vi søger en medarbejder, der har let ved at skabe relationer/kontakt til husets beboere ved at vise omsorg og respekt for den enkelte på en tydelig og ansvarlig måde.

Krav:

At du er uddannet pædagog og har erfaring med vores målgruppe.

Derudover ønsker vi en person der:

Kan arbejde struktureret og målrettet.

Kan følge op på opgaver og indsatser.

kan indgå i teamarbejde kombineret med varetagelse af selvstændige arbejdsopgaver/ansvarsområder.

Kan igangsætte aktiviteter og motivere andre til at være med.

Kan formidle dig både skriftligt og mundtligt i forhold til evaluering af dit arbejde – dagligt såvel som i forbindelse med statusrapporter.

Kan tage ansvar og er selvledende.

Kan se muligheder og holde mange bolde i luften.

Sætter en ære i høj faglighed, og du vil gerne arbejde med dokumentation af sit arbejde.

Tidligere har arbejdet på døgninstitution med skiftende arbejdstider – herunder døgnvagter.

Vi tilbyder:

Du vil blive en del af en spændende, udfordrende og afvekslende arbejdsplads, som er i konstant udvikling, og du vil møde engagerede kolleger, der brænder for deres arbejde, samt gode muligheder for efteruddannelse. Løn vil blive forhandlet individuel.

Man skal være indstillet på at der indhentes straffeattest samt børneattest, som skal godkendes før endelig ansættelse.

For yderlige information bedes man kontakte:

Forstander
Thomas Brønd

Telefon: 60 51 55 83
Mail: tb@teglgaardslund.dk

Eller se på vores hjemmeside teglgaardslund.dk
Ansøgningen skal mailes til tb@teglgaardslund.dk med PÆD STILLIGEN i emnefeltet.

Der vil løbende blive indkaldt til samtale, og man opfordres derfor til at sende ansøgning hurtigst muligt.
Ansættelsestidspunktet er snarest.