Dagstilbud

Ud på arbejdsmarkedet.

På Teglgårdslund er et af vores fokusområder uddannelse/dagsbeskæftigelse. Det er en af grundpillerne i vores ydelse og i øvrigt i de unges liv. Målgruppens udvikling over år, sammenholdt med en stigende kompleksibilitet på arbejdsmarkedet og ikke mindst indenfor uddannelsessystemet gør, at de unges udfordringer i den retning er blevet større og langt sværere at imødekomme. Vi har erfaret, at den opgave efterhånden er blevet så specialiseret, at vi må erkende, at socialpædagogens kompetencer ikke længere rækker i fornødent omfang.

Vi har derfor fra marts 2014 indgået formaliseret samarbejde med en jobkonsulent/mentor på arbejdsmarkedsområdet, med speciale i arbejdet med unge under 26 og deres muligheder og vilkår.

Vores jobkonsulent er selv tidligere håndværksuddannet, men har siden 2000 været beskæftiget indenfor området, børn og unge, hvor han har arbejdet som gademedarbejder, støtte/kontaktperson og profillærer i særligt belastede klasser.

Siden 2009, har han udelukkende arbejdet med kriminaliserede og diagnosticerede unge i forhold til afklaring til arbejdsmarkedet, herunder at finde egnet praktik/arbejdsplads til den unge og støtte og fastholde den unge på arbejdspladsen.

Af faglige kompetencer kan nævnes at jobkonsulenten bl.a. har gennemgået kurser i udarbejdelse af ressourceprofiler, certificeret coach, certificeret mentor mv. Han kender arbejdsmarkedslovgivningen og kan derfor udfærdige de relevante papirer der kræves i forbindelse med arbejdet med målgruppen. Sidst men ikke mindst skal det nævnes at jobkonsulenten har oparbejdet et meget stort netværk indenfor mange forskellige brancher i København og nordsjællandsområdet.

Indsatsen indledes ved, at jobkonsulenten mødes med den unge, hvor de sammen finder ud af hvilke muligheder der er for den pågældende ung og i hvilken retning den unges interesse går. Efterfølgende deltager jobkonsulenten, sammen med den unge og dennes kontaktpædagog i et møde med den unges jobcenter, hvor der fremlægges en plan for den unge – herunder:

  • Den unges arbejde/praktik/uddannelsesmuligheder
  • Plan for iværksættelse herunder omfanget af mentorstøtte til den unge.
  • Plan for hvordan den socialpædagogiske indsats på Teglgårdslund kan støtte op om den unge i forhold til beskæftigelse.
  • Plan for opfølgning/afrapportering til jobcenter.

Slutteligt udfærdiges en samarbejdsaftale med det pågældende jobcenter, som hovedregel for en 3 mdr. periode.

Fordelen ved at bruge ovenstående model, er at vi beholder opgaven på Teglgårdslund, hvor vi i forvejen har oparbejdet et stort kendskab til den unge og dennes ressourcer og udfordringer. Vi har skabt en kontakt/relation til den unge, der i vanskelige perioder kan vise sig at være afgørende for at fastholde den unge. Og sidst men ikke mindst vil indsatsen på beskæftigelsesområdet blive udført i tæt samarbejde med den øvrige socialpædagogiske indsats og der vil dermed blive skabt en helhed omkring den unge og dennes situation.