Formål

Teglgårdslund er et tilbud til unge, som har brug for støtte til deres udvikling mod et selvstændigt voksenliv. Formålet med Teglgårdslunds arbejde er at kunne tilbyde den unge et hjem, hvor nærmiljøet i Hillerød skaber reel mulighed for positiv integration i lokalsamfundet.
Den unge skal via tilknytningen til Teglgårdslund på daglig basis opleve såkaldte ”almindelige” udfordringer og støttes til på sigt at kunne begå sig i samfundet på egen hånd.

Teglgårdslund yder støtte og vejledning til:

  • Botræning herunder tilrettelæggelse af bl.a. personlig hygiejne, husholdning, administration af økonomi, indkøb, tøjvask, rengøring og transport m.m.
  • Hverdagsaktivering herunder undervisning, arbejdspraktik eller beskæftigelse i det private erhvervsliv
  • Støtte til at benytte diverse fritidstilbud, sport, musik, kultur, aftenskole m.m.
  • Aktiv opdyrkning af positive familie- og kammeratrelationer
  • Omsorg og rådgivning i forhold til personlige problemer herunder håndtering af teenagekriser, familie, pubertets- og misbrugsproblemer m.m.
  • Udslusning og efterværn samt støtte ved flytning til egen bolig og løbende kontakt

KONTAKT

Forstander Jan Fyllgraf
+45 26843272
Mail : jf@teglgaardslund.dk
Sikkermail : post@sikker.teglgaardslund.dk

ADRESSE
Teglgårdslund 1
3400 Hillerød