Håndtering af misbrug

Rusmidler på Teglgårdslund

Rusmidler kan også være en udfordring på Teglgårdslund – i sær hash – det er et vilkår vi må forholde os til i hverdagen – og det gør vi.

De unge der indskrives på Teglgårdslund har for en dels vedkommende hash som en markant del af deres problematik. Det kan være i større eller mindre omfang, men for de fleste der har det som en udfordring, er det af en størrelse, der har afgørende negativ indvirkning på deres udvikling på flere fronter.

Rusmidler er ikke accepteret på Teglgårdslund, men da det, som ovenfor nævnt, for nogens vedkommende er en del af deres problemetik må vi anerkende det og arbejde med det. Det gør vi i det daglige ved at italesætte de ”følgeudfordringer” det giver for den enkelte at han/hun vælger at ryge hash. Det kan være:

  • At det spænder ben for uddannelse/arbejde
  • At det har en negativ indvirkning på ens fysiske udvikling
  • At det forhindrer en i at indgå i bæredygtige positive relationer
  • At det er sundhedsskadeligt
  • At det i det hele taget kan stå i vejen for ens drømme og fremtidsudsigter
  • Etc.

I erkendelse af at italesættelse ikke alene gør forskellen og at der i de fleste tilfælde er behov for en mere målrettet behandlingsindsats, samt at Teglgårdslund ikke er en behandlingsinstitution, har vi et bredt samarbejde, med såvel kommunale som private aktører indenfor misbrugsbehandling.

Da de unge, ikke altid, opleves motiveret for at gå i behandling – de anser måske ikke deres misbrug som begrænsende for deres liv – har vi valgt at uddanne hele personalegruppen til bedre at kunne håndtere motivationsfasen og brobygningen til det etablerede behandlingsforløb.

Derfor har hele det pædagogiske team, i 2018, været på PAV-uddannelse – Prøv Andre Veje – under socialstyrelsen. Uddannelsen der strækker sig over 5 moduler, er tilrettelagt således at det sætter medarbejderen i stand til at gennemføre et struktureret og systemisk samtaleforløb, med henblik på at kortlægge den unges misbrug og konsekvenser heraf og i forlængelse heraf at støtte den unge til at søge hjælp i det egentlige behandlingssystem.

Såfremt en ung, allerede ved indskrivning på Teglgårdslund, har et så massivt hashmisbrug at egentlig afrusning er nødvendigt, vil det også kunne lade sig gøre via et indledende døgnbehandlingsforløb på en behandlingsinstitution. Her vil der være mulighed for at tilrettelægge et forløb, der behandler den unges misbrug og hvor vi sideløbende har kontakt til den unge, således at rammerne ved udskrivning fra behandling er mest optimale og at overgangen til “virkeligheden” besværes mindst muligt – det være sig i forhold til videre dagbehandling/skole/praktik og dagligdagen på Teglgårdslund i det hele taget.

Da der ikke så sjældent, ses en sammenhæng mellem en ungs misbrug og en diagnose – for eksempel ADHD, er der også, sideløbende med den egentlige misbrugsbehandling, mulighed for behandling for dette, hvilket sker i tæt samarbejde med behandlingsstedets egen psykiater.

KONTAKT

Forstander Jan Fyllgraf
+45 26843272
Mail : jf@teglgaardslund.dk
Sikkermail : post@sikker.teglgaardslund.dk

ADRESSE
Teglgårdslund 1
3400 Hillerød