Hvad kan vi?

Teglgårdslund tilbyder samlet 14 døgnopholdspladser for unge mellem 15 og 26 år . Op til 5 af de 14 pladser kan være i udslusning i lejligheder, placeret i Hillerød centrum.

I handlingsplanen vurderes og beskrives, hvilke ekstra behov for medarbejdere (f.eks. pædagog, psykolog mv.) og foranstaltninger den unge har behov for udover de almindelige pædagogiske og ressourcemæssige ydelser, der tilbydes alle unge, som er indskrevet på Teglgårdslund.

KONTAKT

Forstander Jan Fyllgraf
+45 26843272
Mail : jf@teglgaardslund.dk
Sikkermail : post@sikker.teglgaardslund.dk

ADRESSE
Teglgårdslund 1
3400 Hillerød