Akutanbringelser

Vi har mulighed for at tilbyde akutanbringelser. Det er muligt med meget kortvarsel, helt ned til ganske få timer at etablere en akutanbringelse. Eneste forventning er at den unge er inden for vores normale målgruppe

Kontakt Thomas Brønd for at høre yderlige.

Thomas Brønd
+4560515583
tb@teglgaardslund.dk

Vi bygger på det som virker.