Målgruppe

Teglgårdslund er målrettet unge mellem 15-26 år som er

  • Personer i alderen 15 – 26 med ikke-personfarlig kriminalitet
  • Personer i alderen 15 – 26 med tilknytningsforstyrrelse
  • Personer i alderen 15 – 26 med misbrug af cannabis
  • Personer i alderen 15 – 26 med andre psykiske vanskeligheder
  • Personer i alderen 15 – 26 med omsorgssvigt
  • Personer i alderen 15 – 26 med indadreagerende adfærd
  • Personer i alderen 15 – 26 med dømt til strafferetslig foranstaltning
  • Personer i alderen 15 – 26 med opmærksomhedsforstyrrelse

Vi har mulighed for at modtage unge på §107, §66 og §76 jvf Serviceloven samt akut anbringelser.

Vores fulde målgruppebeskrivelse foreligger på tilbudsportalen som kan findes her.

Vores beskrivelse om målgrupper mv kan også findes på LOS.dk her

Nogle unge kommer direkte fra deres familie, hvor der gennem kortere eller længere tid er opstået forskellige former for problemer, resten af de unge kommer oftest fra en plejefamilie, et andet opholdssted, en døgninstitution, kostskole eller lignende. Det er muligt for den unge at blive på Teglgårdslund, til den unge fylder 26 år. Kendetegnet for de unge er, at de alle har oplevet og erkendt, at de har forskellige problemer som betyder, at de har brug for hjælp til at passe skole, uddannelse og hverdag, samt ikke for nuværende er klar til et selvstændigt liv i egen bolig.

KONTAKT

Forstander Jan Fyllgraf
+45 26843272
Mail : jf@teglgaardslund.dk
Sikkermail : post@sikker.teglgaardslund.dk

ADRESSE
Teglgårdslund 1
3400 Hillerød